Outgoing consular sessions for Ukrainian citizens, St. John’s, Newfoundland and Labrador

Dear Ukrainians living in the province of Newfoundland and Labrador, We inform you that in order to facilitate the access of the Ukrainian citizens to the consular services, consular sessions will be held in St. John’s, NL on June 7 and 8, 2024.

The sessions will take place on June 7 and 8 from 10:00 a.m. to 7:00 p.m. (local time) at 75 Tiffany Ct (upper site), St. John’s NL.

As part of the consular session, the following services will be provided:

  • issuance of a travel passport of a citizen of Ukraine;
  • submitting an application to obtain a certificate of no criminal record in Ukraine or to obtain information confirming the issuance of a driver’s license in Ukraine;
  • application for the registration of Ukrainian citizenship for children born in Canada;
  • travel passport`s extension for the Ukrainian citizens (the passport term can be extended no earlier than 2 months before the date of expiration of the passport);
  • entering information about the child into the one of the parents passport;

Please note that according with the end of the technical pause, the acceptance of applications from all categories of citizens for consular services will resume on May 18, 2024. Please find the FAQ about obtaining consular services for men of conscription age (18-60 years old): https://t.ly/F0lcZ

Acceptance of documents on extending the validity of passports, entering information about children in the passports of parents and issuing certificates will be carried out on June 7 and 8 from 12:00 to 14:00 without prior appointment.

Appointments for the issuance of a travel passport for the citizen of Ukraine as a part of the on-site consular session in St. John’s will be opened on May 21 at 6:00 p.m. (Ottawa time) via the link https://t.ly/UlLAp

Please note that when submitting documents for passport registration as a part of the on-site service, it is not possible to take photos, so please have a studio photo with you on a white background, size 10*15 cm.

Please note that given that the number of places is limited, preference will be given to the citizens who are in Canada with internal Ukrainian documents only; citizens whose passports expire in 2024, as well as persons with disabilities, pregnant women, large families, seriously ill person or members of military family.

When making an appointment, please provide current contact information (phone number and email) to receive final confirmation from the Consulate and feedback as needed.

If there are no free slots for recording at the time of your registration attempt, please fill out the following form https://forms.gle/eRspAqA4z5qSzByP6

Kindly ask everyone to get familiar with the requirements and the list of necessary documents for obtaining certain consular actions and properly prepare for the meeting with the consul. Check the following link: https://canada.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya


Виїзне консульське обслуговування громадян України в місті Сент-Джонс, провінція Ньюфаундленд і Лабрадор

Шановні українці провінції Ньюфаундленд і Лабрадор, З метою полегшення доступу громадян до можливостей отримання консульських послуг, інформуємо, що 7 – 8 червня 2024 року відбудеться виїзне консульське обслуговування в м. Сент-Джонс (провінція Ньюфаундленд і Лабрадор).

Прийом громадян відбуватиметься 7 та 8 червня з 10:00 до 19:00 (за місцевим часом) за адресою 75 Tiffany Ct (upper site), St. John’s, NL. 

В рамках консульського обслуговування надаватимуться такі консульські послуги:

  • оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
  • складення заяви для отримання довідки про відсутність судимостей в Україні або для отримання відомостей, що підтверджують видачу водійського посвідчення в Україні;
  • складення заяви для оформлення набуття громадянства України за народженням для дітей, які народилися в Канаді;
  • продовження строку дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон (строк паспорту може бути продовжено не раніше, ніж за 2 місяці до дати закінчення терміну дії паспорту);
  • внесення інформації про дитину до паспортного документа одного з батьків.

Звертаємо увагу, що, з 18 травня 2024 року, у зв’язку з завершенням технічної паузи, відновлюється прийом заяв від усіх категорій громадян для вчинення консульських дій. Просимо ознайомитися з відповідями на найбільш поширені запитання щодо отримання консульських послуг чоловіками призовного віку (18-60 років): https://t.ly/F0lcZ

Прийом документів з питань продовження терміну дії закордонних паспортів, внесення відомостей про дітей до закордонних паспортів батьків та оформлення довідок здійснюватиметься 7 та 8 червня з 12:00 – 14:00 без попереднього запису.

Запис на прийом для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон в рамках виїзного консульського обслуговування в м. Сент-Джонс буде відкрито 21 травня о 18:00 (за Оттавським часом) за посиланням https://t.ly/UlLAp

Просимо також врахувати, що під подачі документів на оформлення паспорта в рамках виїзного обслуговування відсутня можливість фотографування, тому просимо Вас мати при собі студійне фото на білому фоні, розміром 10*15 см.

Просимо звернути увагу, що враховуючи, що кількість місць обмежена, перевага надаватиметься громадянам, які перебувають на території Канади лише з внутрішніми українськими документами, громадянам, термін дії паспортів яких закінчується у 2024 році, а також особам з інвалідністю, вагітним жінкам, багатодітним родинам, важкохворим, членам роди військових.

При записі на прийом просимо вказувати актуальні контактні дані (номер телефону та email) для отримання остаточного підтвердження від Консульства та зворотного зв’язку за необхідністю.

У разі відсутності вільних слотів для запису на момент вашої спроби, просимо заповнити відповідну реєстраційну форму https://forms.gle/eRspAqA4z5qSzByP6

Просимо всіх уважно ознайомитися з вимогами та переліком необхідних документів для вчинення тих чи інших консульських дій (https://canada.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya) та належним чином підготуватися до зустрічі з консулом.